请输入您要查询的字:

    汉语字典类似新华字典,共收录汉字二万多个,可以根据拼音、笔划、部首等条件查询相应汉字,基本涵盖了全部常用词语,是您工作、学习的好帮手。


    按拼音分类:

a ai an ang ao

ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu

cai cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cu cuan cui cun cuo

da dai dan dang dao de deng di dian diao die die ding diu dong dou du duan dui dun duo

e ei eng er

fa fan fang fei fen feng fou fu

ga gai gan gang gao ge gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun ɡun guo guo

ha hai han hang hang hanɡ hao he hei hen heng heng ho ho hong hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo

ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun

ka kai kan kang kao ke ken keng ki ko ko kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo

la lai lan lan lang lao le lei lei leng li lian liang liao lie lin ling liu lo long lou lu luan lue lun luo lv lv

ma mai man man mang mao mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mou mu mu

na nai nan nang nao ne nei ni nian niang niao niao nie ning niu nong nong nou nu nuan nun nuo nv

o ou

pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu

qi qia qian qiang qianɡ qiao qie qin qin qing qiong qiu qu quan que qun

ra ran ran rang rao rao re ren ri ro rong rou ru ruan rui run ruo

sa sai san sang sanɡ sao se se seng sha shai shan shang shao she shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shuang shui shun shuo si so song sou su su suan sui sun suo suo

ta tai tan tan tang tanɡ tao te tei teng ti tian tiao tie ting to tong tou tu tuan tui tun tuo

wa wai wan wang wei wen weng weng wo wu

xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xu xuan xue xun xun

ya yan yang yanɡ yao yao ye yi yin ying ying yinɡ yong you yu yuan yue yun

za zai zai zan zang zao ze zei zen zeng zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zong zou zu zuan zui zun zun zuo

Copyright © 2004-2022 Newdu.com All Rights Reserved